Sự kiện nổi bật

TRUNG THU RỘN RÀNG – NGẬP CHÀN QUÀ TẶNG

𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑢 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑥𝑒 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎̀?
Hãy đến với Đại lý Trung Thượng
👍 Với mỗi hóa đơn trên 3.000.000 VNĐ, Nhận ngay 1 hộp 2 bánh trung thu
👍 Với mỗi hóa đơn trên 5.000.000 VNĐ, Nhận ngay 1 hộp 4 bánh trung thu
𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́
– 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 11/08 – 10/09/2022
– 𝘊𝘩𝑢̛𝑜̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝑖̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝑖̉ 𝑎́𝘱 𝘥𝑢̣𝘯𝘨 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘹𝘦 𝘣𝑎̉𝘰 𝘥𝑢̛𝑜̛̃𝘯𝘨, 𝘴𝑢̛̉𝘢 𝘤𝘩𝑢̛̃𝘢 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘰𝑎́𝘯 𝘵𝘳𝑢̛̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱
– 𝘊𝘩𝑢̛𝑜̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝑖̀𝘯𝘩 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝑎́𝘱 𝘥𝑢̣𝘯𝘨 𝘤𝑢̀𝘯𝘨 đ𝑜̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝑜̛̀𝘪 𝘤𝑎́𝘤 𝘤𝘩𝑢̛𝑜̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝑖̀𝘯𝘩 𝘬𝘩𝑎́𝘤
Để tham gia chương trình
🔥 Liên hệ đến hotline: 0943710007