CÔNG NGHỆ

Back

Hộp số tự động với chế độ thể thao

HộP số với chế độ thể thao cho phép bạn có được cảm giác sang cố như là hộp số thường nhưng được sự hỗ trợ kiểm soát chế độ sang số của máy tính trung tâm.