CÔNG NGHỆ

Back

4WD Easy Select

Kết hợp những tính năng ưu việt của chế độ một cầu chủ động 2WD và chế độ hai cầu chủ động 4WD trên hệ thống dẩn động 4WD-Easy Select. Nó cho phép chuyển cầu từ chế độ một cầu chủ động 2WD sang hai cầu chủ động 4WD một cách dể dàng ngay cả khi xe đang chạy với tốc độ 100 km/h. Với hệ thống này người điều khiển có thể sử dụng chế độ 2WD cho điều kiện đường bằng phẳng với độ êm diệu, tiếng ồn, tiết kiệm nhiên liệu là thấp nhất. Chỉ đơn giản đẩy cần chuyển cầu bạn có thể chuyển sang chế độ 4WD khi vận hành trên điều kiện đường gồ gề hiểm trở, đèo dốc hay đường nhiều tuyết.

2H (CHẾ ĐỘ MỘT CẦU TỐC ĐỘ CAO)

4H (CHẾ ĐỘ HAI CẦU TỐC ĐỘ CAO)

4L (CHẾ ĐỘ HAI CẦU TỐC ĐỘ THẤP)